Молекулярная/молярная/атомная масса

Единицы измерения молярной массы

миллиграмм на моль - мг/моль - mg/mol

грамм на моль - г/моль - g/mol

килограмм на моль - кг/моль - kg/mol

Стандартная атомная масса

Водород - H - H

Гелий - He - He

Литий - Li - Li

Бериллий - Be - Be

Бор - B - B

Углерод - C - C

Азот - N - N

Кислород - O - O

Фтор - F - F

Неон - Ne - Ne

Натрий - Na - Na

Магний - Mg - Mg

Алюминий - Al - Al

Кремний - Si - Si

Фосфор - P - P

Сера - S - S

Хлор - Cl - Cl

Аргон - Ar - Ar

Калий - K - K

Кальций - Ca - Ca

Скандий - Sc - Sc

Титан - Ti - Ti

Ванадий - V - V

Хром - Cr - Cr

Марганец - Mn - Mn

Железо - Fe - Fe

Кобальт - Co - Co

Никель - Ni - Ni

Медь - Cu - Cu

Цинк - Zn - Zn

Галлий - Ga - Ga

Германий - Ge - Ge

Мышьяк - As - As

Селен - Se - Se

Бром - Br - Br

Криптон - Kr - Kr

Рубидий - Rb - Rb

Стронций - Sr - Sr

Иттрий - Y - Y

Цирконий - Zr - Zr

Ниобий - Nb - Nb

Молибден - Mo - Mo

Технеций - Tc - Tc

Рутений - Ru - Ru

Родий - Rh - Rh

Палладий - Pd - Pd

Серебро - Ag - Ag

Кадмий - Cd - Cd

Индий - In - In

Олово - Sn - Sn

Сурьма - Sb - Sb

Теллур - Te - Te

Иод - I - I

Ксенон - Xe - Xe

Цезий - Cs - Cs

Барий - Ba - Ba

Лантан - La - La

Церий - Ce - Ce

Празеодим - Pr - Pr

Неодим - Nd - Nd

Прометий - Pm - Pm

Самарий - Sm - Sm

Европий - Eu - Eu

Гадолиний - Gd - Gd

Тербий - Tb - Tb

Диспрозий - Dy - Dy

Гольмий - Ho - Ho

Эрбий - Er - Er

Тулий - Tm - Tm

Иттербий - Yb - Yb

Лютеций - Lu - Lu

Гафний - Hf - Hf

Тантал - Ta - Ta

Вольфрам - W - W

Рений - Re - Re

Осмий - Os - Os

Иридий - Ir - Ir

Платина - Pt - Pt

Золото - Au - Au

Ртуть - Hg - Hg

Таллий - Ti - Ti

Свинец - Pb - Pb

Висмут - Bi - Bi

Полоний - Po - Po

Астат - At - At

Радон - Rn - Rn

Франций - Fr - Fr

Радий - Ra - Ra

Актиний - Ac - Ac

Торий - Th - Th

Протактиний - Pa - Pa

Уран - U - U

Нептуний - Np - Np

Плутоний - Pu - Pu

Америций - Am - Am

Кюрий - Cm - Cm

Берклий - Bk - Bk

Калифорний - Cf - Cf

Эйнштейний - Es - Es

Фермий - Fm - Fm

Менделевий - Md - Md

Нобелий - No - No

Лоуренсий - Lr - Lr

Резерфордий - Rf - Rf

Дубний - Db - Db

Сиборгий - Sg - Sg

Борий - Bh - Bh

Хассий - Hs - Hs

Мейтнерий - Mt - Mt

Дармштадтий - Ds - Ds

Рентгений - Rg - Rg

Коперниций - Cn - Cn

Унунтрий - Uut - Uut

Флеровий - Fl - Fl

Унунпентий - Uup - Uup

Ливерморий - Lv - Lv

Унунсептий - Uus - Uus

Унуноктий - Uuo - Uuo

Молекулярная масса

Молекула водорода - H2 - H2

Молекула воды - H2O - H2O

Каменная соль - NaCl - NaCl

Не гашенная известь - CaO - CaO

Гашенная известь - Ca(OH)2 - Ca(OH)2

углекислый газ - CO2 - CO2

Аммиак - NH3 - NH3

Этан - C2H6 - C2H6

Мел - CaCO3 - CaCO3

Кальцинированная сода - Na2CO3 - Na2CO3